Sociale Kaart

De Digitale Sociale Kaart is een digitale gids met informatie over dienstverleners en instellingen, primair in de sectoren zorg, welzijn en wonen in de gemeenten Den Haag, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. De Digitale Sociale Kaart is toegankelijk via de gezamenlijke website http://www.socialekaartdenhaag.nl/ .

Sociale kaart informatie en hulpverlening Den Haag en randgemeenten

 Urgente telefoonnummers

  • Ambulance: 112
  • Veilig Thuis Haaglanden: 070-3469717 of 0800-2000
  • Politie Haaglanden: 0900 8844
  • RvdK: 070 374 23 00

A

Advies- en meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Zie Veilig Thuis

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 
Zie Veilig Thuis

B

Bureau Jeugdzorg Haaglanden
De Horst 4
2592 HA Den Haag
Website: www.bjzhaaglanden.nl   
BJZ Den Haag/ Rijswijk: 070  300 44 44

 E

Eerwraak
Zie Veilig Thuis

G

GGZ
GGZ/ Parnassia-Bavo
Monsterseweg 93 Den Haag
Telefoon: 070 300 13 00 (crisisdienst)

H

Huiselijk geweld
Zie Veilig Thuis

J

JIP, Jongereninformatiepunt
Amsterdamse Veerkade 17a (bezoek- en postadres)
2512 AG Den Haag
Telefoon: 070 365 59 30
Website: www.jipdenhaag.nl  
Tussen 12.00 en 17.00 uur bereikbaar. Gratis, vertrouwelijk en anoniem. 
Buiten kantoor tijden en weekeind is het CIT ( als de jongere acute nood heeft) voor onder de 18 jaar bereikbaar op telefoonnummer 070 379 51 69

K

Kindertelefoon
Telefoon:  0800-04 32  (ook voor mobiele bellers). Je kunt iedere dag van 14 tot 20 bellen of chatten.

Kinderrechtswinkel Den Haag, woensdag van 14.00 – 17.00 uur
Scheveningseweg 56
2517 KW Den Haag
Tel: 070 75 26 666
info@kinderrechtswinkeldenhaag.nl 

Kinderporno; meldpunt
Chat iedere werkdag van 14.00 17.00 uur
info@meldpunt-kinderporno.nl
www.meldknop.nl

P

Politie
Politie Haaglanden 
Centrale nummer: 0900 8844

R

Raad voor de kinderbescherming
Neuhuyskade 40
2596 XL Den Haag
Postbus 97745
2509 GC  DEN HAAG
Telefoon: 070 374 23 00

S

Slachtofferhulp Regio Haaglanden
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag
Telefoon: via Hoofdbureau Politie Haaglanden: 0900- 88 44 / 0800 023 32 22 slachtofferhulp

V

Veilig Thuis
Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt.
Telefoon: 070-3469717 of 0800-2000
info@veiligthuishaaglanden.nl
Website: www.veiligthuishaaglanden.nl
Postadres: Waldeck Pyrmontkade 872
2518 JS Den Haag

Bij acuut gevaar! Politie

0900-8844 of 112

OF

Veilig Thuis Haaglanden

0800-2000

Heeft u hulp nodig of bent u bezorgd over iemand in uw omgeving? Veilig Thuis Haaglanden is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Verkeert u in acuut gevaar, bel dan met 112.