Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld regio Den Haag

Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvang begeleider, hulpverlener, zelfstandige beroepsbeoefenaar, kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld.

In de regio Haaglanden is er een meldcode tot stand gekomen waarin specifieke regionale afspraken gemaakt zijn die door de wethouders van alle betrokken gemeenten onderschreven zijn.

Beroepskrachten zijn vanaf 1 juli 2013 verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

Bij acuut gevaar! Politie

0900-8844 of 112

OF

Veilig Thuis Haaglanden

0800-2000

Heeft u hulp nodig of bent u bezorgd over iemand in uw omgeving? Veilig Thuis Haaglanden is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Verkeert u in acuut gevaar, bel dan met 112.