Beroepsgroepen

Alle professionals die met kinderen, gezinnen of volwassenen werken, zijn vanaf 1 juli 2013 verplicht om in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op deze website lees je de noodzakelijke informatie over deze meldcode. 

Klik op uw beroepsgroep
Bij acuut gevaar! Politie

0900-8844 of 112

OF

Veilig Thuis Haaglanden

0800-2000

Heeft u hulp nodig of bent u bezorgd over iemand in uw omgeving? Veilig Thuis Haaglanden is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Verkeert u in acuut gevaar, bel dan met 112.

Meldcode op uw smartphone of tablet

Download de gratis Meldcode app: Meldcode app voor iPhone of iPad of Meldcode app voor Android. Dan heeft u de stappen van de meldcode altijd bij de hand. Ook kunt u direct contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in uw regio.

Download de 5 stappen